Chụp ảnh, quay dựng clip, lên kế hoạch truyền thông trên mạng xã hội với mục tiêu góp phần thúc đẩy giới thiệu, TĂNG DOANH SỐ cho các nhãn hàng