Dịch vụ phòng chống mối và côn trùng gây hại cho các công trình xây dựng (mới và cũ) trong và ngoài tỉnh, uy tín, chất lượng.

Một số công trình đã thực hiện: